สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

งานวิจัยชี้ ชายรักชาย เสี่ยงเอดส์สุด

งานวิจัยชี้ ชายรักชาย เสี่ยงเอดส์สุด

งานวิจัยชี้อัตราการติดเชื้อเอชไอวีในไทยเพิ่มขึ้นสูง 70% ในกลุ่มเยาวชน 15-24 ปี กลุ่มชายรักชายเสี่ยงสุด ชงลดอายุตรวจเลือดต่ำกว่า 18 ปีได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

วันที่ 25 สิงหาคม 2557 กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ออกงานวิจัยล่าสุด ซึ่งชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังประสบปัญหาระลอกใหม่จากกรณีที่มีเยาวชนติดเชื้อเอชไอวีและเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มสูงขึ้น โดยร้อยละ 70 ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ในกลุ่มประชากรอายุระหว่าง 15-24 ปี โดยเฉพาะในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย เยาวชนที่ขายบริการทางเพศ และเยาวชนที่ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น

การศึกษาเรื่อง “วิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มเยาวชนในประเทศไทย” เก็บข้อมูลจากเยาวชนประมาณ 2,000 คนในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย สาวประเภทสอง เยาวชนหญิงที่ขายบริการทางเพศ แรงงานต่างด้าว และเยาวชนที่ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ สงขลา และอุบลราชธานี การศึกษาชิ้นนี้ซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยการสนับสนุนจากยูนิเซฟ ใช้วิธีการสัมภาษณ์และวิธีสุ่มข้อมูลแบบแกนนำเริ่มต้น เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชน ตลอดจนทบทวนนโยบายและบริการต่างๆ ที่มีอยู่สำหรับเยาวชนกลุ่มนี้

“เยาวชนเป็นกลุ่มที่เสี่ยงมากกว่าในการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ เนื่องจากมักขาดทักษะในการควบคุมสถานการณ์เสี่ยง ประกอบกับการดื่มแอลกอฮล์และการใช้สารเสพติด” โรเบิร์ต แกส หัวหน้าแผนกเอชไอวี/เอดส์ ขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยกล่าว เเละว่า “นอกจากนี้โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์หาคู่ และแอปพลิเคชั่นต่างๆ ในมือถือในปัจจุบันยังเอื้อให้เยาวชนพบปะกันเพื่อมีเพศสัมพันธ์แบบชั่วครั้งชั่วคราวกันได้ง่ายขึ้น”

Tags :

1,461 ความคิดเห็น

 1. 11
  รูปประจำตัว
  Nohorita ch9cbqb6n88@mail.com 23/12/2015 13:43
  Now I'm like, well duh! Truly thafunkl for your help.
 2. 10
  รูปประจำตัว
  Melaniee efmokp9vd5@gmail.com 21/12/2015 19:28
  Aplneratpy this is what the esteemed Willis was talkin' 'bout.
 3. 9
  รูปประจำตัว
  Shelia n3xf2gki@gmail.com 21/12/2015 19:28
  Kudos! What a neat way of thnnikig about it.
 4. 8
  รูปประจำตัว
  Candy fola6trks@gmail.com 21/12/2015 19:28
  Ppl like you get all the brsain. I just get to say thanks for he answer.
 5. 7
  รูปประจำตัว
  Gabrieel fsru6x53x@yahoo.com 21/12/2015 19:27
  Fell out of bed feeling down. This has brhgetined my day!
 6. 6
  รูปประจำตัว
  Violet wfc9v5ofslb@outlook.com 20/12/2015 16:43
  A little rationality lifts the quality of the debate here. Thanks for contirbuting!
 7. 5
  รูปประจำตัว
  Alina 2bl1hlebta@gmail.com 20/12/2015 15:45
  Artlices like this just make me want to visit your website even more.
 8. 4
  รูปประจำตัว
  Sabina j3wr0472ch@yahoo.com 20/12/2015 15:23
  Inthsigs like this liven things up around here.
 9. 3
  รูปประจำตัว
  Pavlovna orxjtm9z3@yahoo.com 20/12/2015 15:09
  As Charlie Sheen says, this article is "WNGININ!"
 10. 2
  รูปประจำตัว
  Jeeter y4nfxt1n@yahoo.com 20/12/2015 14:55
  What an awesome way to explain this-now I know evetnrhiyg!

แสดงความคิดเห็น

*

*

view