สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)


บทความเรื่องนี้ต้องการทำความเข้าใจปรากฎการณ์เกี่ยวกับเซ็กที่เกิดขึ้นในชุมชนเกย์ไทยในทศวรรษ 2000 หรือช่วง พ.ศ.2543-2552 ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ชุมชนเกย์ขยายตัวออกไปมาก เห็นได้จากเกิดกลุ่มองค์กรเกย์ ได้แก่ สมาคมฟ้าสีรุ้ง องค์กรบางกอกเรนโบว์ และเครือข่ายที่ทำงานเกี่ยวกับโรคเอดส์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย กลุ่มเกย์เหล่านี้คือสัญลักษณ์ของการรวมตัวทางสังคมซึ่งมีกิจกรรมหลายอย่างที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ และการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างไรก็ตาม กิจกรรมหลักที่องค์กรเกย์ถือปฏิบัติในช่วงทศวรรษนี้คือ การณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ และการส่งเสริมให้มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย 
กิจกรรมดังกล่าว ผู้เขียนขอเรียกว่า “กิจกรรมเซฟเซ็ก” (Safe Sex Activities) ซึ่งมีการสร้างคนทำงาน แกนนำและอาสาสมัครลงพื้นที่ต่างๆที่เป็นชุมชนของชาวเกย์ เพื่อให้ชาวเกย์มีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย แต่ในขณะที่องค์กรเกย์ทำงานอย่างหนัก กลุ่มสถานบริการและธุรกิจเกย์ทั้งหลายซึ่งเติบโตมากในช่วงเวลาเดียวกันนี้ กลับส่งเสริมให้เกย์มีความต้องการทางเพศแบบไม่มีขอบเขต มีการยั่วยุเชิญชวนและโฆษณาโดยนำ “เซ็ก” มาเป็นจุดขาย โดยคิดว่าเซ็กคือสินค้าที่เกย์ต้องการไม่มีขีดจำกัด ปรากฎการณ์ดังกล่าวนี้ ผู้เขียนขอเรียกว่า “กิจกรรมฟรีเซ็ก” (Free Sex Activities) ซึ่งใช้ความใคร่และกามารมณ์เป็นเครื่องกระตุ้นเร้าให้เกย์มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน ไม่อาย และไม่กลัว
บทความนี้พยายามชี้ให้เห็นว่าชีวิตทางเพศของเกย์ไทยยุค 2000 มีความหลักลั่น ความไม่ลงรอย และความขัดแย้งในตัวเอง ในด้านหนึ่งเกย์มีความเข้าใจถึงสถานการณ์โรคเอดส์ที่กำลังแพร่ระบาด แต่ในอีกด้านหนึ่งพวกเขาก็มีความต้องการทางเพศและปรารถนาที่จะปลดปล่อยความใคร่ได้ตลอดเวลา ดังนั้นการมีเพศสัมพันธ์แบบปลอดภัย กับการมีเซ็กแบบไม่มีขอบเขต จึงเป็นสิ่งที่เกย์ไทยต้องไกล่เกลี่ยด้วยตัวเอง ผู้เขียนไม่ต้องการที่จะตัดสินว่าเซ็กแบบไหนดีหรือเลวกว่ากัน รวมทั้งไม่ต้องการประณามระบบการค้าและทุนนิยมที่ทำให้เซ็กเป็นของที่ขาดไม่ได้ในชีวิตของเกย์ ผู้เขียนต้องการทำความเข้าใจประสบการณ์ชีวิตทางเพศของเกย์ ซึ่งเกย์แต่ละคนจะให้คุณค่าและความหมายจากการปฏิบัติทางเพศของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ถุงยางอนามัย การมีเซ็กหมู่ (Orgy) สวิงกิ้ง การเปลี่ยนคู่นอน(มั่ว หรือส่ำส่อน) การหาเซ็กในที่สาธารณะ(Cruising) และการมีเซ็กแบบไม่ป้องกัน 
การทำความเข้าใจชีวิตทางเพศของเกย์ไทยท่ามกลางความไม่ลงรอยของสิ่งเหล่านี้ เต็มไปด้วยสิ่งท้าทายทั้งระบบศีลธรรม และรสนิยมทางเพศ หากมองว่าอารมณ์ทางเพศของเกย์กำลังกลายเป็นเครื่องมือให้ธุรกิจ พ่อค้า นายทุนนำไปเป็นสินค้า ไม่ว่าจะเป็น ซาวน่า นวด สปา บาร์ คาราโอเกะ ดิสโก้เธค ผับ เว็บไซต์ อินเตอร์เน็ต นิตยสาร และหนังโป๊ เราจะพบว่าสิ่งเหล่านี้ได้รับความนิยมในหมู่เกย์จำนวนมาก เกย์ไม่ปฏิเสธที่จะเข้าไปใช้ชีวิตในโลกสินค้าเหล่านี้ คำถามคือ โลกที่เน้นเซ็กทำให้ชีวิตเกย์ต้องไกล่เกลี่ยกับคุณค่าทางศีลธรรม ความรัก ความสัมพันธ์ และเซ็กที่ปลอดภัยมากขึ้นใช่หรือไม่ แต่การไกล่เกลี่ยดังกล่าวยังเป็นเรื่องที่สังคมไม่เข้าใจและมักจะตัดสินว่าเซ็กที่ดีคือการรู้จักป้องกัน ยับยั้งชั่งใจ ซื่อสัตย์ และรักเดียวใจเดียว ส่วนเซ็กที่ไม่ดีคือการไม่ป้องกัน ไม่รู้จักพอ มั่ว ส่ำส่อนและไม่ซื่อสัตย์
การตัดสินว่าอะไรคือเซ็กที่ดีและไม่ดี เกิดขึ้นในหมู่นักวิชาการ นักศีลธรรม นักกิจกรรม นักเคลื่อนไหว และนักต่อสู้เพื่อชาวเกย์ จนกลายเป็นการแบ่งแยกคู่ตรงข้ามแบบขาวและดำ ผู้ที่ถูกกล่าวหามากที่สุดคือนายทุนที่เป็นเจ้าของธุรกิจและสถานประกอบการทั้งหลายที่ยุงยงส่งเสริมให้เกย์มีเซ็กแบบไม่ป้องกันและส่ำส่อน เกิดการโจมตีและตำหนิกันไปมา โดยมองไม่เห็นประสบการณ์ระดับบุคคลที่เกย์คนหนึ่งกำลังต่อรอง ไกล่เกลี่ย และให้คุณค่ากับการปฏิบัติทางเพศของตัวเอง บทความนี้จะนำประสบการณ์เหล่านั้นมาถ่ายทอดเพื่อชี้ให้เห็นแง่มุมต่างๆที่เกย์คนหนึ่งสามารถเลือกและปฏิเสธ คล้อยตามหรือต่อต้าน เชิดชูหรือดูแคลน สิ่งเหล่านี้อาจบ่งบอกว่าประสบการณ์ชีวิตทางเพศของเกย์มิได้แยกสีขาวและสีดำออกจากกันอย่างสิ้นเชิง แต่ทั้งสองด้านปะปนอยู่ในช่วงชีวิตของพวกเขา
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนตระหนักว่าการไกล่เกลี่ยเหล่านั้นได้สร้างจินตนาการ หรือแฟนตาซีในเรื่องเซ็กให้กับเกย์ แต่จินตนาการเหล่านั้นถูกครอบงำด้วยอำนาจบางอย่างที่เกย์มองไม่เห็น นั่นคืออำนาจของความรู้ชี้นำที่ถูกสร้างจากสถาบันทางสังคม (Tim Edwards: 1994) เช่น นิยามของเซ็กและความรักที่สังคมยกย่องการรักเดียวใจเดียวและความซื่อสัตย์ต่อคนรัก และตำหนิความเจ้าชู้หลายใจและส่ำส่อนทางเพศ สังคมมักจะประณามว่าเกย์เป็นคนที่มีความต้องการทางเพศสูง รักง่ายหน่ายเร็ว และไม่รู้จักพอในเรื่องเซ็ก ความรู้ดังกล่าวนี้แพร่หลายออกไปด้วยสื่อกระแสหลัก ทำให้เกย์สร้างความหมายในชีวิตทางเพศของตนเองผ่านการตอกย้ำเรื่องเซ็กที่ดีและสะอาดกับเซ็กที่เลวและสกปรกอยู่ตลอดเวลา บทความนี้ต้องการสะท้อนอำนาจของความรู้เรื่องเพศเหล่านี้ว่าส่งผลต่อพฤติกรรมและการปฏิบัติทางเพศของเกย์อย่างไร 
ผู้เขียนหวังว่าการศึกษากามารมณ์และความใคร่ของเกย์ จะไม่จำกัดอยู่เฉพาะการตัดสินว่าอะไรดีหรือไม่ดีด้วยกรอบความคิดบางแบบ หากแต่หวังที่จะเห็นการยกระดับองค์ความรู้และกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ศึกษาสิ่งเหล่านี้ด้วย บทความเรื่องนี้จึงนำประสบการณ์ของเกย์ไทยมาเป็นเครื่องมือในการถกเถียงเชิงทฤษฎี เพื่อชี้ให้เห็นรากเหง้า ที่มาที่ไปของแนวคิด อุดมการณ์ โลกทัศน์ และกระบวนทัศน์ที่สร้างความรู้เกี่ยวกับเซ็กของเกย์ ข้อถกเถียงในบทความนี้จึงเป็นความพยายามที่ก้าวข้ามพ้นไปมากกว่าการถ่ายทอดประสบการณ์ทางเพศ แต่เคลื่อนไปสู่ญาณวิทยาและการวิพากษ์วิธีการแสวงหาความจริงเกี่ยวกับเกย์ภายใต้กระบวนทัศน์ Sexuality แบบตะวันตก

บางกอกเรนโบว์

 บางกอกเรนโบว์ (Bangkok Rainbow Organization : BRO) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร (Non Profit Organization) เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือน พฤษภาคม 2545 โดยกลุ่มเพื่อนที่มีจิตอาสาในการทำงานเพื่อสร้างสรรค์สังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้สังคมไทยมีความเข้าใจผู้ติดเชื้อเอดส์และมีความเข้าใจเรื่องเพศวิถีที่ถูกต้อง โดยนำเสนอข้อมูลและกิจกรรมสร้างสรรค์ผ่านสื่อต่าง ๆ  ผ่านการทำงานร่วมกับเครือข่ายด้านเอดส์และเพศวิถี เด็กและเยาวชน สิทธิมนุษยชน ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก

งานบริการทางสังคม

  1. รณรงค์ป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเพศวิถี
  2. ให้คำปรึกษาเรื่องเพศวิถีในกลุ่มเยาวชนและครอบครัว  
  3. ต่อต้านการเลือกปฏิบัติทางเพศและปกป้องสิทธิของกลุ่มเพศวิถี
  4. อบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์และเพศวิถีแก่เยาวชนในสถานศึกษา
  5. สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลด้านเพศวิถีผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์และสื่อมวลชน
  6. บริการตรวจหาเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ฟรีโดยไม่ถามชื่อสำหรับกลุ่มเพศวิถี (โดยวิธีส่งต่อไปยังคลีนิกเฉพาะกลุ่ม เช่น คลีนิกสุขภาพชาย หรือ คลีนิกชุมชนสีลม)
  7. ศูนย์ข้อมูลด้านเพศวิถีสำหรับสื่อมวลชน นักวิชาการ และนักวิจัย

องค์กรบางกอกเรนโบว์   ดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมภายใต้การสนับนุนของสมาชิกและอาสาสมัคร
โดยท่านสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
สถานที่ติดต่อ


218/16 ซอยประดิพัทธ 18 ถนนประดิพัทธ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0-20665586
อีเมล์ bangkokrainbow@yahoo.com

ร่วมสมทบทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ได้ที่
องค์กรบางกอกเรนโบว์" บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 069-1-05922-5
ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยอาคารเอ็กซิม

สายด่วนให้คำปรึกษาเรื่องเอดส์และความหลากหลายทางเพศ
0-20665586 (10.00 -  18.00 น. ทุกวัน)

view