สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

26 เมษา เชิญฟังรายการโควิดกับผู้หญิงทำแท้ง

26 เมษา เชิญฟังรายการโควิดกับผู้หญิงทำแท้ง

Talking about Covid 19 and Safe Abortion in Thailand

Covid 19 ส่งผลกระทบต่อทุกคน ทุกแง่มุมของชีวิต ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมที่ต้องการรับบริการยุติการตั้งครรภ์ในสถานการณ์ปกติก็เข้าถึงบริการยากอยู่แล้ว เพราะสถานบริการของรัฐที่ให้บริการมีไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของโรงพยาบาลทั้งหมดทั้งประเทศ การเดินทางหมายถึงค่าใช้จ่าย ไม่รวมกับค่าบริการ การต้องลางาน หยุดเรียน ฝากลูกให้ใครดู ฯลฯ

ทั้งหมดนี้ยากขึ้นไปอีก เพราะโควิด สถานบริการลดเวลาให้บริการ ปิด หมอ เดินทางไม่ได้ ข้ามจังหวัดต้องกักตัว กลับมาจากรับบริการต้องกักตัว ตกงาน
เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกมองเห็น เช่นเดียวกับปัญหาผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ไม่ถูกมองเห็น ผู้หญิงที่ยุติการตั้งครรภ์ ถูกจับใส่กล่อง ผู้หญิงไม่ดี ไม่มีใครอยากฟังเรื่องราวของ

ในสถานการณ์ Covid 19 ความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้น การอยู่บ้านไม่ได้แปลว่าเราจะได้อยูแต่คนที่เรารัก รักเรา แต่เราอาจต้องอยู่กับคนที่ทำร้ายเรา ล่วงละเมิดเรา คนที่เราอยากเลิก แต่ยังเลิกไมไ่ด้

โควิด 19 จะทำให้ผู้หญิงจำนวนมากท้องไม่พร้อมแน่ ๆ และสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมแบบนี้ จะยิ่งทำให้คนจำเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์ตามมากอีกมากในอนาคต...แน่ ๆ

วันอาทิตย์นี้ 9 โมงเช้า มาฟังชมพู่กันว่า สิ่งที่กลุ่มเราเจอในช่วงนี้ ที่มีผู้หญิงติดต่อเข้ามามากขึ้น ทางออกที่เราจะช่วยได้ ขึ้นกับว่า ภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะทำหรือไม่ คืออะไร

Thanks for Chanettee Tinnam for invite us to talk about Abortion in Time of Covid 19 in her radio program this Sunday.

view