สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

8 มีนาคม ครูสาวข้ามเพศชนะคดีฟ้อง ม.ธรรมศาสตร์

8 มีนาคม ครูสาวข้ามเพศชนะคดีฟ้อง ม.ธรรมศาสตร์

หลังต่อสู้คดีมานานกว่า 3 ปี ในที่สุดเมื่อ 8 มี.ค.61 เคท ครั้งพิบูลย์ พร้อมคณะผู้ติดตาม เข้ารับฟังคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ที่ฟ้องร้องต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ปฏิเสธไม่รับตนเข้าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย

 

ศาลชี้คำสั่งไม่รับเป็นอาจารย์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เรียกสัญญาจ้างใน 60 วัน

ศาลระบุว่า สาเหตุที่มีมติไม่รับเคท ครั้งพิบูลย์ เข้าเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หลังสามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นอาจารย์และได้ดำเนินการสอนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนั้น เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เกิดขึ้นจากอคติทางเพศ แต่เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมการแสดงออกด้วยการใช้ถ้อยคำผ่านสื่อสารทางสังคมออนไลน์ในลักษณะที่ไม่เหมาะสมและอาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย

 

 

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีได้สื่อสารทางสังคมออนไลน์เป็นวิธีสื่อสารถึงกัน อันเป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่ใช้บังคับในขณะเกิดข้อพิพาทรับรองสิทธินี้ไว้ แต่สิทธิเสรีภาพในการสื่อสารทางสังคมออนไลน์ของผู้ฟ้องคดีจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ หากผู้ฟ้องคดีมีการสื่อสารทางสังคมออนไลน์โดยไม่ได้อยู่ภายใต้ขอบเขตกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่ได้รับการคุ้มครองตามที่รัฐธรรมนูญรับรองสิทธิและเสรีภาพไว้

 

หลังจากที่ศาลพิจารณาข้อความดังกล่าวแล้วเห็นว่า การใช้ถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีและภาพที่ได้เผยแพร่ในเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมอาจจะมีการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพและภาพไม่เหมาะสมอยู่บ้างบางคำ บางภาพ แต่ยังไม่ถึงขนาดที่จะถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีลักษณะต้องห้ามอันเนื่องจากเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ‘มติไม่ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย’ จึงพิพากษาเพิกถอนมติดังกล่าว และให้ผู้ฟ้องคดีไปทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ตามที่สอบคัดเลือกได้ภายใน 60 วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด

 

แต่อย่างไรก็ตาม ศาลพิจารณาจากหลักฐานด้านเงินเดือนของเคทพบว่า ไม่ได้รับความเสียหาย มหาวิทยาลัยจึงไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว ทั้งนี้ธรรมศาสตร์จะได้พิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

 

 

เคท เปิดใจ ‘การกลับเข้าเป็นอาจารย์คือความตั้งใจเดียวเวลานี้’

เคท ครั้งพิบูลย์ เปิดใจหลังรับฟังคำพิพากษาว่า “วันนี้รู้สึกดีใจและอยากขอบคุณศาลปกครองที่วินิจฉัยคำร้องอย่างตรงไปตรงมา โดยเฉพาะคำร้องที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยที่ที่ปัญญาชนทั้งหมดมารวมตัวกันและใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรมในครั้งนี้”

 

พร้อมทั้งระบุว่า “การกลับเข้าไปเป็นอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์เป็นความตั้งใจอย่างเดียวในขณะนี้ เพราะคิดว่าสิ่งที่เราศึกษาและเผชิญอยู่ในขณะนี้คือการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศยังไม่ถูกพูดถึงในสังคม ซึ่งมันมีความลึกซึ้งมากและถูกเลือกปฏิบัติในหลากหลายรูปแบบ โดยในกรณีของดิฉัน ดิฉันเชื่อว่าสิ่งที่ถูกกระทำคือการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศที่ลึกมาก จนไม่สามารถบอกเหตุผลได้ว่าทำไมถึงไม่รับดิฉันเข้าทำงาน

 

“ถ้าคุณรู้สึกว่าตนเองถูกละเมิด ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ด้วยเพศสภาพที่เราต้องการจะเป็น อยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาต่อสู้ เพราะยังมีองค์กรอีกมากมายที่เขาสนับสนุนในเรื่องนี้ อย่างมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ ที่มาร่วมต่อสู้กับดิฉันในวันนี้”

 

 

แม่เคทเผย ลูกทำดีที่สุดแล้ว สู้เพื่อสิทธิคนหลากหลาย

ทางด้าน พรรณพิมล ครั้งพิบูลย์ มารดาของเคท ครั้งพิบูลย์ เผยว่า “วันนี้ดีใจกับลูกมากๆ เคททำได้ดีที่สุดแล้วในวันนี้ เคททำหน้าที่เพื่อสิทธิของความหลากหลายทางเพศในสังคม เพื่อให้คนที่มีความหลากหลายทางเพศนี้มีเพศสภาพที่สมบูรณ์”

 

กรรมการสิทธิชี้เป็นบรรทัดฐานการรับบุคคลข้ามเพศทำงาน

ขณะที่ อังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชน ระบุว่า “การพิจารณาในเรื่องการใช้ดุลยพินิจว่าอะไรคือความบกพร่องทางศีลธรรมน่าจะเป็นบรรทัดฐานให้กับเรื่องนี้ได้ และคิดว่าต่อไปนี้ข้าราชการ โดยเฉพาะคณะกรรมการที่มีสิทธิในการพิจารณารับบุคคลข้ามเพศเข้าทำงานคงต้องระมัดระวังมากขึ้น เนื่องจากขณะนี้ศาลเองก็ยกฟ้องมติคำสั่งปฏิเสธการไม่รับเข้าทำงานดังกล่าวแล้ว”

ขอขอบคุณที่มา : https://thestandard.co/kath-khangpiboon-won-in-thammasat-sue/

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view