สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เปิดตัวคลินิก

เปิดตัวคลินิก

เปิดตัว”คลินิกรักษ์เพื่อน”ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ซึ่งเป็นคลินิกให้บริการนอกเวลาในการตรวจหาเชื้อเอชไอวีที่จะทราบผลภายในวันเดียวรวมถึงการให้บริการต่างๆเกี่ยวกับโรคเอดส์

          สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลา“คลินิกรักษ์เพื่อน” สำหรับชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายโดยเฉพาะ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เพื่อให้ลดการติดเชื้อเป็นศูนย์โดยไม่ให้มีการติดเชื้อรายใหม่ไม่มีการตายเนื่องจากเอดส์โดยจะเปิดให้บริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ 8 แห่งประกอบด้วย 1.โรงพยาบาลกลาง 2.โรงพยาบาลตากสิน 3.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 4.โรงพยาบาลหลวงทวีศักดิ์ ชุตินธโร  อุทิศ 5.โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์ 6.โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 7.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และ  8.โรงพยาบาลสิรินธร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเชื่อมโยงการป้องกันและการดูแลรักษาเข้าด้วยกันเพื่อให้กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ได้รับการดูแลที่ครบถ้วน ตั้งแต่การได้รับความรู้ การเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบส่งต่อเพื่อให้ผู้ติดเชื้อสามารถเข้าสู่การดูแลรักษาได้อย่างทันท่วงที โดยคลินิกรักษ์เพื่อนเปิดให้บริการสัปดาห์ละ 3 วัน  ได้แก่ วันจันทร์ พุธ และพฤหัสบดี เวลา 16.00-20.00 น. ให้การปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบทราบผลในภายในวันเดียว การตรวจคัดกรองซิฟิลิส ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ถุงยางอนามัย พร้อมรับถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นฟรี ทุกสิทธิ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          ปัจจุบันอัตราการติดเชื้อเอชไอวีปี 2557 กทม.มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,824 ราย เฉลี่ยวันละ 5 คน ซึ่งกว่าร้อยละ 70 เป็นการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันและอยู่ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายถึง 3 คน ทั้งนี้สำหรับจำนวนมีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ในกรุงเทพฯมีรวมจำนวนถึง 162,336 รายและยังมีชีวิตอยู่ 61,600 ราย

          (หมายเหตุ ภาพประกอบจากภาพยนตร์เรื่อง "สัญญาแห่งคิมหันต์" ไม่ได้แสดงถึงรสนิยมทางเพศด้านใดด้านหนึ่งของนักแสดงแต่อย่างใด)

 

view