สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เพศที่สามในแดนสวรรค์

เพศที่สามในแดนสวรรค์

ก่อนอื่นผมต้องยอมรับว่าการเขียนบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนามีความเสี่ยงต่อการถูกต่อว่า เพราะการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับศาสนามักถูกตีความว่าเป็นการท้าทายอำนาจหรือลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ แต่ในฐานะที่ “พุทธศาสนิกชน” เป็นอัตลักษณ์หนึ่งที่ผมนำมาผูกกับตนเอง ผมเชื่อการตั้งข้อสงสัยต่อค่านิยมในสังคมพุทธนั้นไม่บาปตามที่คนไทยหลายคนเชื่อ พระโคตมพุทธเจ้าเองยังได้ตรัสไว้ว่า “อย่าเชื่อสิ่งใดเพียงเพราะท่านได้ยินสิ่งนั้น อย่าเชื่อสิ่งใดเพียงเพราะผู้คนพูดต่อๆ กันมาหรือลือต่อๆ กันมา อย่าเชื่อสิ่งใดเพียงเพราะสิ่งนั้นถูกจารึกในคัมภีร์ทางศาสนา จงอย่าเชื่อเพียงเพราะอำนาจที่สูงส่งกว่าของครูบาอาจารย์หรือของผู้ที่อาวุโสกว่า อย่าเชื่อในธรรมเนียมเพียงเพราะถูกส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นนับร้อยๆ ปี แต่เมื่อได้ไตร่ตรองจนพบว่าสิ่งนั้นไม่ขัดแย้งกับหลักเหตุผลและมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของตัวบุคคลและทุกสรรพสิ่งแล้ว จึงยอมรับและยึดถือในสิ่งนั้น” (Briones, 2008, หน้า 6) ซึ่งทั้งหมดปรากฏในหลักกาลามสูตรที่สนับสนุนการใช้สติก่อนที่จะเชื่อสิ่งใด ดังนั้น ผมเชื่อว่าการตั้งข้อสงสัยต่อค่านิยมเชิงพุทธในสังคมไทยนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการหาคำตอบและเป็นการแบ่งปันการตั้งคำถามให้กับผู้อื่นเพื่อกระตุ้นให้เราได้มองค่านิยมที่เราคุ้นเคยจากมุมมองใหม่ๆ อีกครั้ง

เจตนาในการเขียนบทความชิ้นนี้ ผมไม่อยากให้ถูกตีความว่าเป็นการปะทะระหว่าง “อนุรักษ์นิยมแบบไทย” กับ “เสรีนิยมแบบตะวันตก” เพราะผมวิพากษ์สังคมพุทธแบบไทยด้วยสายตาของพุทธศาสนิกชนคนหนึ่ง ไม่ใช่ในฐานะ “เด็กจบนอก” หรือคนที่ถูก“ล้างสมองด้วยค่านิยมแบบตะวันตก” แม้กรอบการมองบางส่วนผมจะยืมจากสำนักคิดที่พบมากในโลกตะวันตกอย่างสตรีนิยมและสำนักคิดที่สนใจเรื่องเพศสภาวะ แต่จุดประกายหลักในการคิดวิพากษ์นั้นมีรากฐานมาจากคำสอนทางพุทธศาสนาที่ผมได้มีโอกาสเรียนรู้จากทั้งหนังสือและจากผู้รู้อื่นๆ และได้นำความรู้เหล่านั้นมาคิดวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบให้กับข้อสงสัยของตนเอง ผมเชื่อว่าพุทธศาสนามีอะไรมากกว่าแค่สิ่งที่คนไทยหลายคนเชื่อและพูดกันจนชินปาก ทั้งๆ ที่พุทธศาสนาเปิดโอกาสให้เราได้ลองคิดและหาข้อสรุปด้วยตนเองตามหลักเหตุผลเพื่อไม่ให้เชื่ออะไรอย่างมงาย แต่บ่อยครั้งพุทธศาสนามักถูกกล่าวอ้างและนำไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจและการเมืองสำหรับคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้น โดยที่พุทธศาสนิกชนจำนวนไม่น้อยกลัวกับการตั้งคำถามต่อความเชื่อบางอย่างเพราะกลัวคำว่า “บาป” ในความคิดเห็นของผม “ธรรมะ” ตามแนวทางพุทธมีความแตกต่างจาก “อคติ” ที่สังคมสร้างขึ้นมาอย่างมาก และไม่ว่าอคติจะพยายามซ่อนตัวเองไว้หลังธรรมจักรก็ตาม แต่อคติก็คงยังเป็นอคติอยู่วันยังค่ำ…

อ่านฉบับเต็มได้ที่  http://midnightuniv.org/ในแดนสวรรค์ของเพศที่สาม  โดย นรุตม์  ศุภวรรธนะกุล

view